เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน”

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดงานเสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน” ในวันศุกร์ที่ 28 มี…
Video Rating: 5 / 5

4 thoughts on “เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน”

  1. [VDO] เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน” เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน”

  2. เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน” 14:11 เริ่ม ————————– *Content Marketing* ————————– 20:05 แนะนำวิทยากร 22:41 Content Marketing คืออะไร? 29:20 ยุคที่คนบ้า like 31:57 ช่องทางในนำเสนอ Content ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 35:25 Advertorial คืออะไร 37:54 การทำให้ Content โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 39:52 วิธีการพัฒนา Content 40:15 กรณีศึกษา Samsung Galaxy S5 50:00 ถ้าแบรนด์ไม่มี Story จะทำสร้าง Content อย่างไร 50:27 กรณีศึกษา SK2 52:30 กรณีศึกษา Samsung Galaxy S3 56:02 กรณีศึกษา จีบัน 1:01:26 แบรนด์กับผู้สร้าง Content จะทำงานร่วมกันอย่างไร 1:02:25 ทำ Content Marketing เพื่ออะไร 1:05:45 การรักษาสมดุลระหว่างแบรนด์กับเอเจนซี่ 1:07:33 Content Marketing <> Advertising 1:10:13 วิธีการที่เพจนิยมทำเพื่อเรียกไลค์ 1:12:30 กรณีศึกษา Nation 1:22:59 การใช้ hashtag หรือ infographic มีประโยชน์อย่างไร 1:24:37 การใช้ Social Media Monitoring 1:25:51 Start with why. 1:33:52 ตัวชี้วัดควรเป็นอะไร 1:38:28 ตัวเลขที่ใช้ได้ผลคืออะไร 1:41:00 Content ที่โพสต์ต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ 1:42:00 benchmark อย่างไร 1:44:40 คำถามจากผู้เข้าร่วมงาน 1:45:38 ยอดขายเป็น KPI ได้ไหม? 1:49:53 แนวโน้มของการใช้ Blog Marketing ในเมืองไทยมีมากแค่ไหน? 1:58:10 ปิดหัวข้อแรก —————- *Social Media Crisis Management* —————- 2:01:19 2:51:20 xxx ทัวร์ทำกูเกือบตายแต่จ่ายแค่ 5 พัน #nuisaranKM 

  3. เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน” 14:11 เริ่ม ————————– *Content Marketing* ————————– 20:05 แนะนำวิทยากร 22:41 Content Marketing คืออะไร? 29:20 ยุคที่คนบ้า like 31:57 ช่องทางในนำเสนอ Content ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 35:25 Advertorial คืออะไร 37:54 การทำให้ Content โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 39:52 วิธีการพัฒนา Content 40:15 กรณีศึกษา Samsung Galaxy S5 50:00 ถ้าแบรนด์ไม่มี Story จะทำสร้าง Content อย่างไร 50:27 กรณีศึกษา SK2 52:30 กรณีศึกษา Samsung Galaxy S3 56:02 กรณีศึกษา จีบัน 1:01:26 แบรนด์กับผู้สร้าง Content จะทำงานร่วมกันอย่างไร 1:02:25 ทำ Content Marketing เพื่ออะไร 1:05:45 การรักษาสมดุลระหว่างแบรนด์กับเอเจนซี่ 1:07:33 Content Marketing <> Advertising 1:10:13 วิธีการที่เพจนิยมทำเพื่อเรียกไลค์ 1:12:30 กรณีศึกษา Nation 1:22:59 การใช้ hashtag หรือ infographic มีประโยชน์อย่างไร 1:24:37 การใช้ Social Media Monitoring 1:25:51 Start with why. 1:33:52 ตัวชี้วัดควรเป็นอะไร 1:38:28 ตัวเลขที่ใช้ได้ผลคืออะไร 1:41:00 Content ที่โพสต์ต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ 1:42:00 benchmark อย่างไร 1:44:40 คำถามจากผู้เข้าร่วมงาน 1:45:38 ยอดขายเป็น KPI ได้ไหม? 1:49:53 แนวโน้มของการใช้ Blog Marketing ในเมืองไทยมีมากแค่ไหน? 1:58:10 ปิดหัวข้อแรก —————- *Social Media Crisis Management* —————- 2:01:19 2:51:20 xxx ทัวร์ทำกูเกือบตายแต่จ่ายแค่ 5 พัน #nuisaranKM 

Leave a Reply