เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน”

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดงานเสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน” ในวันศุกร์ที่ 28 มี…
Video Rating: 5 / 5

This entry was posted in Content Marketing and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน”

 1. ThaiPBS says:

  ต้องขออภัยสำหรับปัญหาของคุณภาพภาพช่วง 34 นาทีแรกด้วยค่ะ

 2. lnw Co., Ltd. says:

  [VDO] เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน” เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน”

 3. Saran Yuwanna says:

  เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน” 14:11 เริ่ม ————————– *Content Marketing* ————————– 20:05 แนะนำวิทยากร 22:41 Content Marketing คืออะไร? 29:20 ยุคที่คนบ้า like 31:57 ช่องทางในนำเสนอ Content ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 35:25 Advertorial คืออะไร 37:54 การทำให้ Content โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 39:52 วิธีการพัฒนา Content 40:15 กรณีศึกษา Samsung Galaxy S5 50:00 ถ้าแบรนด์ไม่มี Story จะทำสร้าง Content อย่างไร 50:27 กรณีศึกษา SK2 52:30 กรณีศึกษา Samsung Galaxy S3 56:02 กรณีศึกษา จีบัน 1:01:26 แบรนด์กับผู้สร้าง Content จะทำงานร่วมกันอย่างไร 1:02:25 ทำ Content Marketing เพื่ออะไร 1:05:45 การรักษาสมดุลระหว่างแบรนด์กับเอเจนซี่ 1:07:33 Content Marketing <> Advertising 1:10:13 วิธีการที่เพจนิยมทำเพื่อเรียกไลค์ 1:12:30 กรณีศึกษา Nation 1:22:59 การใช้ hashtag หรือ infographic มีประโยชน์อย่างไร 1:24:37 การใช้ Social Media Monitoring 1:25:51 Start with why. 1:33:52 ตัวชี้วัดควรเป็นอะไร 1:38:28 ตัวเลขที่ใช้ได้ผลคืออะไร 1:41:00 Content ที่โพสต์ต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ 1:42:00 benchmark อย่างไร 1:44:40 คำถามจากผู้เข้าร่วมงาน 1:45:38 ยอดขายเป็น KPI ได้ไหม? 1:49:53 แนวโน้มของการใช้ Blog Marketing ในเมืองไทยมีมากแค่ไหน? 1:58:10 ปิดหัวข้อแรก —————- *Social Media Crisis Management* —————- 2:01:19 2:51:20 xxx ทัวร์ทำกูเกือบตายแต่จ่ายแค่ 5 พัน #nuisaranKM 

 4. Supawich Subsittikorn says:

  เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน” 14:11 เริ่ม ————————– *Content Marketing* ————————– 20:05 แนะนำวิทยากร 22:41 Content Marketing คืออะไร? 29:20 ยุคที่คนบ้า like 31:57 ช่องทางในนำเสนอ Content ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 35:25 Advertorial คืออะไร 37:54 การทำให้ Content โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 39:52 วิธีการพัฒนา Content 40:15 กรณีศึกษา Samsung Galaxy S5 50:00 ถ้าแบรนด์ไม่มี Story จะทำสร้าง Content อย่างไร 50:27 กรณีศึกษา SK2 52:30 กรณีศึกษา Samsung Galaxy S3 56:02 กรณีศึกษา จีบัน 1:01:26 แบรนด์กับผู้สร้าง Content จะทำงานร่วมกันอย่างไร 1:02:25 ทำ Content Marketing เพื่ออะไร 1:05:45 การรักษาสมดุลระหว่างแบรนด์กับเอเจนซี่ 1:07:33 Content Marketing <> Advertising 1:10:13 วิธีการที่เพจนิยมทำเพื่อเรียกไลค์ 1:12:30 กรณีศึกษา Nation 1:22:59 การใช้ hashtag หรือ infographic มีประโยชน์อย่างไร 1:24:37 การใช้ Social Media Monitoring 1:25:51 Start with why. 1:33:52 ตัวชี้วัดควรเป็นอะไร 1:38:28 ตัวเลขที่ใช้ได้ผลคืออะไร 1:41:00 Content ที่โพสต์ต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ 1:42:00 benchmark อย่างไร 1:44:40 คำถามจากผู้เข้าร่วมงาน 1:45:38 ยอดขายเป็น KPI ได้ไหม? 1:49:53 แนวโน้มของการใช้ Blog Marketing ในเมืองไทยมีมากแค่ไหน? 1:58:10 ปิดหัวข้อแรก —————- *Social Media Crisis Management* —————- 2:01:19 2:51:20 xxx ทัวร์ทำกูเกือบตายแต่จ่ายแค่ 5 พัน #nuisaranKM 

Leave a Reply