One Reply to “A1 Report – Visho Ajazi në prag largimi, s’informoi për muxhahidinët”

Leave a Reply