A1 Report – Visho Ajazi në prag largimi, s’informoi për muxhahidinët

TIRANE- Situata e fundit i vrasjes së muxhahidinit shqiptar në Siri, e materializuar dhe përmes intervistës së dy prindërive të tij, ka zbardhur në mënyrë pu…

This entry was posted in Ajazi and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to A1 Report – Visho Ajazi në prag largimi, s’informoi për muxhahidinët

Leave a Reply