Seo

Bizcampus Live!

Bizcampus Live!
Event on 2016-05-06 09:30:00
Voortbouwend op het succes van de ondernemers bootcamp sessies introduceren wij in 2016 de Bizcampus LIVE De Bizcampus LIVE biedt je de mogelijkheid om onderwerpen die je bij het ondernemen tegenkomt tijdens deze interactieve groepsessie voor te leggen aan onze ervaren trainers en – èn dat is uniek – ook aan de groep. Voor jou goed, omdat jij zo concrete en professionele tips krijgt bij het oplossen van jouw vraagstuk en leerzaam en boeiend voor iedereen. Ten opzichte van het ondernemers bootcamp heeft dit als voordeel dat de trainers jouw kennis over het onderwerp niet alleen stevig opfrissen , maar dat de discussie zich kan toespitsen op heel concrete gevallen waarvan jij in jouw onderneming meteen gebruik kan maken. De Bizcampus LIVE! vindt om de twee weken plaats in het Haags Ondernemershuis van 9.30 (ontvangst) tot 11.30 uur op vrijdagen. Je kan jezelf hier aanmelden. De kosten bedragen € 20,= (inclusief BTW) per keer.  De bizcampus is bedoeld voor gevestigde ondernemers. Je kan er terecht met al jouw ondernemersvragen: van vergunningen tot SEO en van marketing tot juridische onderwerpen.

at Haags Ondernemershuis
Vaillantlaan 154
Den Haag, Netherlands

Leave a Reply