Seo

Các bước tự học SEO chi tiết nhất [ Hỏi đáp SEO]

Các bước tự học SEO chi tiết nhất [ Hỏi đáp SEO]

Danh sách website tự học : http://moz.com/beginners-guide-to-seo http://searchengineland.com/ http://searchenginewatch.com/ http://highrankings.com/ chuyên v…
Video Rating: 4 / 5

9 thoughts on “Các bước tự học SEO chi tiết nhất [ Hỏi đáp SEO]

  1. Mình đang có một vấn đề rất bức xúc – Bạn nào trong lĩnh vực này tư vấn giúp mình! Mình cảm ơn rất nhiều!!! Đã 1 tuần nay – Quảng cáo Adword của bên mình không chạy trong khi tài khoản còn rất nhiều và chỉ hiển thị từ 18h – 04h sáng hôm sau (trừ khi đấu giá rất cao). Mình có gọi điện cho Google để được tư vấn…..ban đầu các chị hướng dẫn và nói “có thể là do top 1,2,3 VIP người ta đấu giá cao nên bên mình không hiển thị”. Thì cứ cho là đúng như vậy, nhưng có 1 điều hết sức vô lý là nếu không nằm ở 1,2,3 thì cũng phải ở top khác hay trang khác chứ? Mình thử đấu cao mới được. Nhưng sáng hôm sau lại mất??? Mà vấn đề ở đây là webside của bên mình không hiển thị ở bất kỳ 1 trang nào? Bạn nào giúp mình giải thích trường hợp này nhé! Và nếu có cách nào để minh liên hệ được với trụ sở google Mountain View, California, Hoa Kỳ thì chỉ giúp mình với. Mình cảm ơn rất nhiều! p/s: Mong mọi người share giúp mình. I have a very urgent problem – You do in this area to help her advice ! I thank you very much ! Had one this week – Adword ads are not running in his party when there are multiple accounts and displays only from 18h – 04h in the morning ( except when auction is very high ) . I can call for advice ….. Google initially said she and guidance ” may be due 1,2,3 top high auction VIP people should not display their side .” So let’s say so, but one thing is preposterous if not located at the top right is 1,2,3 , then another page or another right? I try to play new high . But the next morning to take ? ? ? But the issue here is not his webside of the display at any one page ? You do help me explain it this case ! And if there is some way to proving contacted Google headquarters , Mountain View , California , United States , only with his help . I thank you very much ! p / s : I hope people share their help .

Leave a Reply