Cloud Computing: What is Cloud Computing?

bit.ly This is Part 2 of 5 videos on Cloud Computing and Microsoft Offerings. To view the rest of the videos for FREE, click here: bit.ly Read more about Microsoft Cloud solutions at bit.ly Take the classroom training, Course 50408A: Introduction to Microsoft Business Productivity Online Suite (BPOS), to learn the important features and functions of Microsoft’s Business Productivity Online Suite (BPOS): bit.ly

13 Replies to “Cloud Computing: What is Cloud Computing?”

  1. Công ty dịch vụ viễn thông VTC Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội Phụ trách kinh doanh: 0984.696.258 Tìm đại lý kinh doanh dịch vụ dữ liệu, kênh thuê riêng với chiết khấu hấp dẫn nhất và giá rẻ nhât. Chuyên cung cấp các dịch vụ: Cloud computing: Điện toán máy chủ ảo giải pháp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Dịch vụ kênh thuê riêng: IP Transit, kênh thuê riêng Internet, Kênh thuê riêng quốc tế IPLC, kênh thuê riêng trong nước DLC

  2. Check this site, helps out with the understanding of the general cloud computing concept: crystalyoshi.hubpages.com/hub/How-ICT-Enhances-and-Inhibits-Cloud-Computing

Leave a Reply