El robot submarí del projecte Trident, coordinat per l’UJI, és provat amb èxit en el mar

En la seua avaluació final, el projecte europeu Trident ha submergit el seu I-AUV (vehicle autònom submarí d’intervenció, segons les sigles en anglès) a les …
Video Rating: 0 / 5

Leave a Reply