Inside Google’s Data Center

Exclusive Video Inside Google (I Dont Own This, All Rights Go To CBS News)
Video Rating: 4 / 5

14 thoughts on “Inside Google’s Data Center

  1. For all of you wondering why Google must keep their centers at a certain temp. here’s why: The optimal temperatures for processors and most other computer parts is somewhere around 65 degrees F to 85 degrees F. -Any above this and: 1. Electrical resistance because of heat would begin to noticeably slow the electrical systems due to the slowing of electrons. 2. The parts would deteriorate faster and would have shorter lifespans. -Once you get too much below this and: 1. The metal in the wiring, soldering, parts, would become brittle and once you run electricity through them, the wiring breaks apart, and everything stops instantaneously. Hopefully this clears things up about the way that Google runs their data centers. They’re doing the best they can. It’s Physics, and current tech advancements that are holding them back.

  2. All the servers 😮 it makes me want to work for google more then before just to see google in real life not on a device if you know what I mean

  3. So many servers are not required to do a simple search. Those servers are for storing NSA style information on every person. They keep every search you ever do and NEVER delete it. 

  4. Wow… Để phục vụ hệ thống thông tin cho Dự Án Prince, người ta phải xây dựng 1 server riêng để tất cả thông tin được chạy trên đó. Giao diện của server này, thông tin được mô phỏng theo đúng giao diện thực tế bên ngoài. Mức độ của server tùy thuộc vào thông tin mà nó cần truyền tải. Và để hợp pháp hóa những gì mà nó sở hữu, điều hành của server phải ký contract như 1 third parties để có thể sử dụng 1 phần thông tin từ youtube hay google, … Và đương nhiên với lĩnh vực truyền thông giải trí cũng vậy. Người ta đã phải thiết lập 1 hệ thống truyền hình riêng tách ra khỏi hệ thống truyền hình của khu vực nội địa. Hệ thống truyền hình riêng này không chỉ phụ vụ riêng cho Prince mà dùng để phục vụ cho toàn hệ thống Prince project (có thể cung cấp bằng cab hoặc antena tùy để có thể không bị giới hạn tại bất kỳ vị trí nào). Điều kiện cho hệ thống y tế làm việc là có thể kết nối đến Prince 24/24 bởi 1 công nghệ không dây. Việc này được thực hiên với cơ sở hạ tầng công nghệ không dây phải đạt standard yêu cầu, và sau đó sẽ trang bị thiết bị chức năng cho từng trạm viễn thông trên diện quốc gia mà Prince project. Tại Úc thì người ta ghép thiết bị chức năng nhưng tại vn, người ta đã phải nâng cấp thêm vinasat 2 (để đạt chuẩn và có thể kiểm soát vinaphone- mobofone – viettel như những công ty con của hệ thống vinasat).

Leave a Reply