Seo

INTERNETTS KRAFT I DIN MARKEDSFØRING ved å bruke gratis og enkle verktøy

INTERNETTS KRAFT I DIN MARKEDSFØRING ved å bruke gratis og enkle verktøy
Event on 2014-10-15 16:00:00

Lær hvordan du som gründer kan benytte potensialet som finnes internetts kraft i din markedsføring ved å bruke gratis og enkelt verktøy.

Bruk av internett er den mest lønnsomme for markedsføringsverktøy en nystartet bedrift kan benytte seg av. Og det er svært effektivt.
Denne workshop i regi av C retter seg mot deg som ønsker å lære mer om internett som markedsføringsverktøy. Dersom du allerede har forsøkt å ta i bruk internett som verktøy men hvor resultatene for bedriften har uteblitt kan du også ha god nytte av å delta på dette arrangementet.

Verktøy og strategier for å skape fleksible og dynamiske websider som oppnår bedre synlighet eller ‘ranking’ på søkemotorens resultatsider.

Oppstartsbedrifter som ønsker å benytte seg av potensialet som ligger i internettbasert markedsføring møter ofte på to utfordringer; mangel på teknisk kompetanse og vanskelighet med å synliggjøre deres produkter og tjenester til tross for mange treff på siden.
Når kostnadene knyttet til å benytte profesjonelle leverandører for å ta seg av oppgaven er for store for virksomheten er løsningen for å komme seg inn på verdens største markedsplass å benytte en gratis, brukervennlig og effektiv programvare som en Open Source Content Management System (CMS), og å implementere effektive strategier for søkemotoroptimalisering (SEO).

Med utgangspunkt i et case fra virkeligheten vil denne worshop-en gi deg inspirasjon og nyttig informasjon, samt konkrete tips du kan benytte i din virksomhet.

Target audience:
Deltagelse i denne workshopen anbefales for alle de som er kjent med de ordinære programvare for office automation og er interessert i å lære mer om internett som er et billig, tilgjengelig og effektivt markedsføringsverktøy.

Mangel på krav for et sterk informatikk utdanning er kanskje den nyttygeste side av de nye Open Source nettbasert markedsføringsverktøy.

Workshop format:

Workshopen skal bestå av to deler, som inbefatter et foredrag og mulighet for gruppearbeid / åpen diskusjon.

– SEO: den første del av workshopen skal fokusere på nyttig Serch Engine Optimization strategier;

– CMS: den andre skal fokusere på bruken av Open Source CMS for å implementere disse strategier på en fleksibel og dynamisk hjemmeside.

at PS Hotell
Maridalsveien 13C
Oslo, Norway

Leave a Reply