Seo

Meanmanra 2016

Meanmanra 2016
Event on 2016-11-19 10:00:00
Comhdháil ar an bhfealsúnacht agus ar an tsíceolaíocht a thionólfar i gClub na bPíobairí Uilleann i mBaile Átha Cliath.An Fhealsúnacht agus an tSíceolaíocht a bheidh mar théama na comhdhála.Saorchead isteach.Lón ar fáil ar €10. Clár na Comhdhála: 10.00-10:25 Síle Concannon: Ceist na mBan in Úrscéalta Stairiúla na Gaeilge: an fiú í a chur? 10.30-10:55 Caitríona Ní Chléirchín: An Cholainn agus an tSícé i bhFilíocht na mBan11:00-11.25 Caifé agus Tae11:30-11:55 Scott Oser: Damhna Dorcha12:00-12:25 Stephen Newman: An Blascaod Mór agus Marxachas George Thomson12.30-14:00 Lón14.00:14:25 Philippe Caignon: L'importance de la terminologie dans la transmission et la sauvegarde des langues-cultures menacées / Tábhacht na téarmeolaíocht i mbuanú agus i seachadh na dteangacha agus na gcúltúr faoi bhagairt (Beidh aistriúchán Gaeilge comhuaineach ar fáil ar an gcaint seo).14.30-14:55 Sorcha De Brún: Iltíreacht nó Clástrafóibe: an taisteal agus an chruinne fhireann in úrscéal comhaimseartha na Gaeilge15:00-15:25 Caifé agus Tae15:30-15:55 Risteard de Paor: Páras 2015 – Tíogar mantach nó slánaitheoir ón athrú aeráide?16:00-16:55 Gabriel Rosenstock: Ciúnas!17:00 Seoladh Meanmanra 2015 le Pádraig Mac Fhearghusa

at Club na bPíobairí Uilleann
15 Henrietta Street
Baile Átha Cliath, Ireland

Leave a Reply