Rhinechis scalaris / White Snake / Serp blanca de Collserola, La Floresta

És una serp fàcilment identificable per tindre dues ratlles negres i paral·leles sobre el seu dors brunenc. Els exemplars joves, però, tenen l’esquena grogue…

This entry was posted in Serp and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply