Robot bipedo de fabricacion casera 2

Robot bipedo de fabricacion casera 2

Image by Gerardo Barbarov
Robot bipedo de fabricacion casera , con servos chinos, 17 grados de libertad.

1 thought on “Robot bipedo de fabricacion casera 2

Leave a Reply