Television tickets

Television tickets

Image by Eva the Weaver
Konserthallen Liseberg. Ingång från Spegeldammen. Visning av TELEVISION tisdagen den 9 maj 1950 kl. 8:30 Obs dag och tid. Entré kr 1:- N:o 49. Obs. Barnförbjudet! Vid "tagning" måste absolut tystnad iakttagas! Till parken erlägges gällande entré.

Google translation: "Concert Hall Liseberg. Input from the Mirror pond. Viewing TELEVISION Tuesday May 9, 1950 kl. 8:30 Note the date and time. Admission kr 1: – N:o 49. Note. Addy! The "shot" must be strictly observed silence! Made applicable to the park entrance."

Wonder where "addy" came from. Barnförbjudet = M rated (or something like that).

Going through stuff, moving to a nicer apartment one block away.

7 thoughts on “Television tickets

  1. Ja det hoppas jag också. Jag TROR jag sparade dem, men det är så mycket, så nånstans kan det lätt bli fel. Har också sparat hela pårmen med handlingar för gamla PV 444-an från 50-talet. Har däremot slängt pappas samlade deklarationer från 70-80 och 90-talet… Är fortfarande fyra veckor tills jag VERKLIGEN flyttar, men långt innan dess kommer jag att vara klar med packandet av allt som jag sällan eller aldrig använder (=största delen av det som fyller mina förvaringsmöbler).

Leave a Reply