Úvod do praktického SEO

Záznam z přednášky na ČZU, na které Jan Tichý uvedl posluchače do problematiky SEO. Z přednášky se dozvíte základní terminologii, cíle optimalizace, jak fung…
Video Rating: 4 / 5

This entry was posted in Seo and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply