VsubINSPIRIT@kites vn INFINITE Ranking King Ep 12

INS@kites.vn.
Video Rating: 4 / 5

22 thoughts on “VsubINSPIRIT@kites vn INFINITE Ranking King Ep 12

  1. 35:43 chết cười với điệu cười của dongwoo thôi người đâu mà cute quá thể? cái điệu cười đó khiến người ta có muốn ghét cũng chẳng ghét nổi.

  2. namu của em sao dễ thương thế? đau thì cứ nói là đau mắc gì phải giả vờ rồi nằm lăn ra đất thế còn mất mặt hơn.

Leave a Reply