[Vsub][INSPIRIT@Kites.vn] INFINITE – Ranking King Ep6.mp4

Brought to you by INSPIRIT subteam. Visit our forum at http://kites.vn for more subbed videos.
Video Rating: 4 / 5

17 thoughts on “[Vsub][INSPIRIT@Kites.vn] INFINITE – Ranking King Ep6.mp4

  1. Tên tiếng anh ca khúc chủ đề abum của mình mà cũng ko biết, mấy cái đứa này =))))) đúng là cái nhóm mà miệng ai cũng hoạt động nhốn nháo được cả :)) kết cái chương trình này quá

  2. Đáng ra nên đặt ô ăn nhẹ vào chỗ L ngồi đầu tiên á, nguyên đoạn đầu người ta lo trả lời, bạn Lờ ngồi luôn xuống đất, có chịu nhúc nhích gì đâu, dư thời gian để ăn ^.^

  3. bạn Lờ hâm ới à..!!!! sao bạn lười biếng thế =)))))))) chả chịu động não..cũng chả buồn nhúc nhích tay chân =)))) nhưg có vẻ bạn rất giỏi tính toán.. trả lời mấy câu tính nhẩm ngon ơ cơ àm =)))))))

  4. chết cười với : ” câu trả lời không bình thường của Hoya : bàn tọa ” !! =)))))))) !! không bingf thường, a đúng là ko bthg thật Ya ạ !!

Leave a Reply