Wywiad z OpenStreetMap Polska

Wywiad z OpenStreetMap Polska podczas konferencji Wikimedia Polska 2012 w Łodzi.
Video Rating: 5 / 5

This entry was posted in Géoportail and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply