Wywiad z OpenStreetMap Polska

Wywiad z OpenStreetMap Polska podczas konferencji Wikimedia Polska 2012 w Łodzi.
Video Rating: 5 / 5

Leave a Reply