[YESE] Marketing là gì?

Thông tin chi tiết xem thêm tại http://yese.vn/mkt Clip được thực hiện bởi Chương trình Doanh nhân trẻ & Phát triển bền vững (YESE).
Video Rating: 4 / 5

6 Replies to “[YESE] Marketing là gì?”

Leave a Reply